Nasze realizacje

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., Lipno

Dostawa jednostopniowego agregatu absorpcyjnego SAB-HW 010 G1 o wydajności chłodniczej 350 kW oraz otwartej wieży chłodniczej PME 2403 E CW o wydajności 847 kW.
Inwestycja w trakcie realizacji. Montaż i uruchomienie zaplanowane na koniec maja 2019 r.


Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie

Dostawa dwustopniowego agregatu absorpcyjnego o wydajności chłodniczej 190kW oraz zamkniętej wieży chłodniczej o wydajności 457 kW.
Nadzór i serwisowanie urządzeń.