Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., Lipno

Dostawa jednostopniowego agregatu absorpcyjnego SAB-HW 010 G1 o wydajności chłodniczej 350 kW oraz otwartej wieży chłodniczej PME 2403 E CW o wydajności 847 kW.

Inwestycja w trakcie realizacji. Montaż i uruchomienie zaplanowane na koniec maja 2019 r.