O Nas

Efektywność energetyczna, oszczędzanie energii, energetyczna odpowiedzialność stają się codziennością w życiu ludzi odpowiedzialnych i przewidujących. O racjonalnym wykorzystaniu energii decydują nie tylko względy ekonomiczne, ale także swoista moda na bycie przyjaznym dla środowiska, odpowiedzialnym społecznie. Wymagania „Pakietu klimatycznego” nie zostawiają wątpliwości co do tego, w jakim kierunku powinny iść inwestycje czy modernizacje w zakładach produkujących i zużywających energię lub emitujących gazy cieplarniane. Efektywność energetyczna i nowe, czyste źródła pozyskiwania energii to także otwierający się potężny i perspektywiczny rynek dla inwestorów, producentów urządzeń oraz innowacyjnych technologii.

TERMSTER ABSORPCJA Sp. z o.o. to odpowiedź na pojawiające się na rynku potrzeby i szanse. Nowa firma w swoim zakresie działalności będzie realizować inwestycje związane z trigeneracją – skojarzonym wytwarzaniem energii cieplnej, elektrycznej oraz chłodu użytkowego, z wykorzystaniem agregatów absorpcyjnych jako urządzeń umożliwiających zagospodarowanie ciepła technologicznego lub odpadowego – rozwiązaniami zwiększającymi EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ.

TERMSTER ABSOPRCJA Sp. z o.o. to dobra kontynuacja działalności TERMSTER Sp. z o.o., specjalizującej się w obszarach chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji.

Bogate referencje, uznanie klientów oraz doświadczenie pracowników tworzących nową firmę są najlepszym kapitałem startowym i gwarancją sukcesu TERMSTER ABSORPCJA
Sp. z o.o.