Wybrane realizacje

MOLecoLAB, Łódź

Wykonanie instalacji trigeneracji wraz z dostawą niezbędnych urządzeń i komponentów do prawidłowej pracy całego układu, wykonanie instalacji automatyki układu.

Zakłady Mięsne - w trakcie realizacji

Dostawa nieskotemperaturowego agregatu absorpcyjnego o wydajności chłodniczej 1125 kW. Urządzenie ma zadanie wytworzenie na potrzeby procesów technologicznych wody lodowej o temp. +1°C. Ciepło odpadowe z procesu absorpcji zostanie odebrane przez 2 wieże chłodnicze typu otwartego o łączej wydajności blisko 2,7 MW.
Dostarczone urządzenia wejdą w skłąd instalacji trigeneracji. 


Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA”, Tychy

Dostawa agergatu absorpcyjnego SAB-HW010 G1 oraz wieży chłodniczej MITA PME 2053 E na potrzeby instalacji trigeneracji w Zakładzie Produkcji Sprzętu Oświetleniowego "Rosa" w Tychach.

Producent z branży automotive - w trakcie realizacji

Dostawa agregatu absorpcyjnego zasilanego gorącą wodą oraz wieży chłodniczej w opcji "Super Silent".Wydajność chłodnicza agregatu to 874 kW przy COP na poziomie 0.82.
Urządzenia dostarczone na potrzeby instalacji trigeneracji.

Realizacje od 1 do 4 z 8