Nasze realizacje

MARMA Polskie Folie Sp. z o.o., Kańczuga

Dostawa wraz z uruchomieniem dwustopniowego agregatu absorpcyjnego SAB-MW 005 G0, zasilanego gorącą wodą o temperaturze  80°C. Urządzenie pozwala również, na pracę z wodą o niższej temperaturze zasilania (do 75°C).
Wytworzona woda lodowa wykorzystywana jest do chłodzenia hali produkcyjnej.
Realizacje od 9 do 9 z 9