MOLecoLAB, Łódź

Wykonanie instalacji trigeneracji wraz z dostawą niezbędnych urządzeń i komponentów do prawidłowej pracy całego układu, wykonanie instalacji automatyki układu.

Zakres prac objętych umową:

- dostawa agregatu kogeneracyjnego (209 kWel., 254 kWt), agregatu absorpcyjnego (150 kWchł.) oraz wieży chłodniczej (wydajność chłodnicza 350 kWchł.),
- dostawa chłodnicy awaryjnej oraz chłodnicy free-cooling’u,
- dostawa stacji uzdatniania wody oraz uzupełniania glikolu,
- dostawa pomp, zaworów oraz pozostałej armatury regulacyjno-kontrolnej,
- montaż rurociągów wody lodowej, chłodzącej gorącej,
- wykonanie kolektora wody lodowej wraz z układem pompowym,
- posadowienie oraz montaż wszystkich dostarczanych urządzeń,
- napełnienie całego układu (również części poza zakresem prac instalacyjnych TA) roztworem glikolu,
- wykonanie strażnika mocy oraz szafy AKPiA dla układu trigeneracji,
- wykonanie instalacji gazowej na potrzeby zasilenia agregatu kogeneracyjnego wraz z dostawą i montażem gazomierzy,
- dostawa i montaż układów pompowych dla wody gorącej, lodowej oraz chłodzącej,
- wykonanie izolacji ciepłochronnej i zimnochronnej.