Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie

Dostawa dwustopniowego agregatu absorpcyjnego o wydajności chłodniczej 190kW oraz zamkniętej wieży chłodniczej o wydajności 457 kW.

Nadzór i serwisowanie urządzeń.