Producent z branży automotive - w trakcie realizacji

Dostawa agregatu absorpcyjnego zasilanego gorącą wodą oraz wieży chłodniczej w opcji "Super Silent".
Wydajność chłodnicza agregatu to 874 kW przy COP na poziomie 0.82.

Urządzenia dostarczone na potrzeby instalacji trigeneracji.