Zakłady Mięsne - w trakcie realizacji

Dostawa nieskotemperaturowego agregatu absorpcyjnego o wydajności chłodniczej 1125 kW. Urządzenie ma zadanie wytworzenie na potrzeby procesów technologicznych wody lodowej o temp. +1°C.
Ciepło odpadowe z procesu absorpcji zostanie odebrane przez 2 wieże chłodnicze typu otwartego o łączej wydajności blisko 2,7 MW.

Dostarczone urządzenia wejdą w skłąd instalacji trigeneracji.