Trigeneracja (trójgeneracja, kogeneracja)


Trigeneracja to skojarzone wytwarzanie energii cieplnej, elektrycznej i chłodu użytkowego w jednym procesie technologicznym, pozwalającym na zmniejszenie ilości i kosztów energii pierwotnej niezbędnych do wytworzenia każdej z tych energii odrębnie.

System trójgeneracyjny zbudowany jest z modułu kogeneracyjnego  produkującego energię elektryczną i ciepło odpadowe, które to z kolei wykorzystywane jest przez urządzenie absorpcyjne do produkcji chłodu na potrzeby klimatyzacji lub procesów produkcyjnych.

W celu zapoznania się z bardziej szczegółowo z zagadnieniami związanym z trigeneracją, zapraszamy na stronę: www.agregatyabsorpcyjne.pl lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:


+48 734 496 311
+48 608 693 217
+48 600 089 987